|Copyright Notice|

All images text, and content on this site © the Folding Chair, unless otherwise stated. Reproduction without written consent is strictly prohibited. / Alt innhold i denne bloggen er beskyttet i følge Åndsverkloven og kan ikke kopieres eller brukes uten særskilt avtale med the Folding Chair.

One big exception: the image in my header is borrowed from somewhere on the internet, I'm sorry to say I don't remember where it's from. / Et stort unntak er bildet i headeren min, som jeg har lånt fra internett, og dessverre ikke kjenner opphavet til.